Politika varovanja osebnih podatkov

GDPR

V podjetju TEMPO Jože Čoper, s.p., ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu s sodobnimi koncepti zavarovanja in varovanja osebnih podatkov.
Zavedamo se visoke odgovornosti v zvezi z ravnanjem z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke zavarujemo, varujemo in obdelujemo v skladu z aktualnimi predpisi in standardi.
S Politiko varovanja osebnih podatkov (»Politika«) vas seznanjamo, za katere namene pridobivamo osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so pravice posameznikov in kako lahko te pravice uveljavljate.

1. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov:
Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p., (davčna številka SI 45642079; matična številka: 2071380000)
Goriška ulica 6
3000 CELJE
URL: https://kurirske-storitve.com/
E-POŠTA: info@kurirske-storitve.com

2. Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov
Vse osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. Če bo nastala potreba po obdelavi podatkov za kateri drugi namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vašo privolitev.
Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo: odgovor na povpraševanja, odgovor na zastavljena vprašanja, obveščanje o stanju naročila, seznanjanje strank o statusu pošiljk, obveščanje strank o stanju morebitnih reklamacij, ipd.

2.1. Obisk in uporaba spletne strani
Ob vsakem obisku naše spletne strani: https://kurirske-storitve.com/, se na spletnem strežniku samodejno shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, lokacija naprave, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletnih strani. Tako zbrani podatki se obdelujejo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.
Če na naši spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

2.2. Obdelava osebnih podatkov
Podatki, ki jih zbiramo od vas so sledeči:
Ime in priimek naročnika, pošiljatelja in prejemnika, naziv podjetja, e-poštni naslov, osebni naslovi in/ali naslov podjetja, telefonska številka in po potrebi davčna in matična številka.
Podatki, ki jih zbiramo so nujno potrebni za izvedbo naročila oz. storitve.
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, preklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.
Vse osebne podatke, ki nam posredujete, nam jih posredujete prostovoljno in izključno na osnovi osebne privolitve. Ti podatki bodo obdelovani zgolj za potrebe oblikovanja ponudbe, uspešno izvedbo storitve ter izdajo računa. Za pravilnost in točnost posredovanih podatkov ste odgovorni izključno sami. Če nam ne želite razkriti določenih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za uspešno oblikovanje ponudbe, izvedbo storitve in izdajo računa, si pridržujemo pravico, da takšno naročilo zavrnemo.

3. Uporabniki podatkov
Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez privolitve posameznikov ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki se zaradi zaupnega razmerja med stranko in upravljavcem osebnih podatkov ne razkrivajo nobenim tretjim osebam.
Zakonsko je mogoče osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • drugim ponudnikom poštnih, kurirskih in prevoznih ter odpremnih storitev;
 • ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbnikom spletne strani;
 • računovodstvu.

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo ali drugim mednarodnim organizacijam.

4. Obdobje hrambe
Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke se hranijo največ 3 (tri) mesece;
 • vaši kontaktni podatki za potrebe obveščanja, oblikovanja ponudbe, uspešno izvedbo storitve ter izdajo računa se obdelujejo do preklica oziroma 240 mesecev;
 • če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem (podaljšanem) času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

5. Vaše pravice
Strankam zagotavljamo varstvo in uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Od nas lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;
 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje, če so za to izpolnjeni pogoji);
 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;
 • kopijo osebnih podatkov, če zahtevo podate z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki, za morebitne dodatne kopije lahko zaračunamo pristojbino;
 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;
 • omejitev obdelave, če (I) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (II) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (III) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (IV) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;
 • prenos podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;
 • preklic privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

Postopki za zagotavljanje pravic posameznika
S potrditvijo polja (klikom) na obrazcih spletne strani upravljavca ali s klikom na povezavo v e-poštnih sporočilih potrjujem, da sem prebral-a, se seznanil-a in da se strinjam s politiko varovanja osebnih podatkov upravljavca in da lahko od njega kadarkoli zahtevam:

 • vpogled v moje osebne podatke;
 • popravek osebnih podatkov;
 • blokiranje osebnih podatkov;
 • izbris osebnih podatkov;
 • omejitev uporabe osebnih podatkov;
 • prenos osebnih podatkov.

Na zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo bomo strankam podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo. Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper nas kot upravljavca vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

6. Stik in postopek uveljavljanja pravic
Na vprašanja o zaupnosti vaših osebnih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki vam bo odgovorila naša odgovorna oseba.
Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki (npr. preklic privolitve), v pisni obliki naslovite na: info@kurirske-storitve.com
Za potrebe ugotavljanja vaše identitete v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo dodatne podatke. Zahtevek lahko zavrnemo le v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili takoj ko bo mogoče in brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.
Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

7. Spremembe
Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

8. Pogoji pred uveljavitvijo GDPR (pred 25.5.2018)
Vsi osebni podatki strank so zasebni in zaupni. Osebni podatki so shranjeni na računalniku oz. strežniku upravljavca ter zaščiteni z geslom. Upravljavec se zavezuje, da bo vse osebne podatke, pridobljene preko spletne strani, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Osebni podatki strank so nujno potrebni za izvedbo storitev prenosa pošiljk. Osebni podatki ne bodo uporabljeni v nobene druge namene kot pošiljanje ponudb strankam, odgovarjanje na vprašanje strank, izdajo računov, obveščanje strank o statusu pošiljk, v računovodske namene ter ostalo nujno potrebno komunikacijo. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali brez vaše privolitve in jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali nepooblaščenim institucijam vendar pa je za namene obveščanja strank in nemoteno izvedbo storitev prenosa pošiljk upravljavcu nujno potrebno posredovati naslednje (osebne) podatke o strankah:

 • ime in priimek in/ali naziv podjetja;
 • natančen naslov osebe in/ali podjetja;
 • naziv pošte in poštna številka;
 • ime oz. priimek kontaktne osebe;
 • telefonska številka kontaktne osebe;
 • davčna in/ali matična številka (po potrebi);
 • e-poštni naslov (po potrebi).

Upravljavec oz. izvajalec lahko zaradi lažje izvedbe storitve opremi pošiljko z zgoraj navedenimi podatki. V kolikor želite, da upravljavec oz. izvajalec storitev določenih podatkov ne navede na pošiljko, nam to pisno sporočite. Zgoraj navedeni podatki se zbirajo do vašega preklica ali največ 25 let.

V Celju, dne 30.04.2019

Upravljavec – Izvajalec:
Tempo-kurirske storitve Jože Čoper, s.p. Goriška ulica 6, 3000 CELJE